Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities

Pieter Jelle Vuijk, Esther Hartman, Remo Mombarg, Erik Scherder, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology