Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities

Pieter Jelle Vuijk, Esther Hartman, Remo Mombarg, Erik Scherder, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences