Associate degree – the missing link in beroepsopleidingen

Rein Leyenhorst

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

In 2005 besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een experiment uit te voeren om het niveauverschil tussen Mbo-opleidingen en Hbo-opleidingen te verkleinen. Een afgestudeerde Mbo’er heeft doorgaans vier jaar studie voor de boeg om een Bachelor-graad te halen en loopt onderweg veel kans te ‘sneuvelen’. Zonde van geïnvesteerde tijd, inspanning en geld. Deze kwestie speelt overigens in het hele Europese beroepsonderwijs een belangrijke rol!
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2012

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • beroepsonderwijs
  • personeelsbeleid

Citeer dit