Armoede op school

Mariëtte Lusse, Annelies Kassenberg

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

Eén op de twaalf kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee leerlingen per klas. Deze leerlingen groeien thuis en vaak ook in de buurt op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is, waardoor zij zich minder goed kunnen ontwikkelen. Het thema leeft op scholen, omdat leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 13 jul. 2022

Keywords

  • kinderarmoede
  • onderwijs

Citeer dit