Argumentatie kansrijkheid autonoom vervoer voor regio Groningen-Assen

Niels van Steenis, Rutger ten Have

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  Samenvatting

  De capaciteit van het vervoer in de regio Groningen-Assen loopt tegen zijn grenzen aan. Om te voorkomen dat bereikbaarheid van Assen, Groningen en de omliggende dorpen een knelpunt gaat vormen, zal actie moeten worden ondernomen. Nieuwe technologie (autonoom vervoer) kan echter een interessante oplossing bieden voor het vervoersvraagstuk van de regio Groningen-Assen. In dit document wordt aangegeven hoe autonoom vervoer aansluit bij de ambities van de regio Groningen Assen en welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om hier invulling aan te geven.
  Notitie van de HG en de RUG.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's9
  StatusPublished - 5 aug 2014

  Keywords

  • vervoer
  • capaciteit
  • autonomiteit
  • bereikbaarheid
  • regio groningen-assen

  Citeer dit