Are suspected auditory processing difficulties in children aged 8–12 years related to attention, working memory, nonverbal intelligence, and communication abilities?

Vertaalde titel van de bijdrage: Zijn veronderstelde auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar gerelateerd aan aandacht, werkgeheugen, nonverbale intelligentie en communicatie?

Ellen de Wit, Pim van Dijk, B. Steenbergen, Cees van der Schans, Margreet Luinge

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

1020 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Zijn veronderstelde auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar gerelateerd aan aandacht, werkgeheugen, nonverbale intelligentie en communicatie?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences