Are grown-ups with congenital heart disease willing to participate in an exercise program?

Manon L. Dontje, Marlies Feenstra, Mathieu de Greef, Wybe Nieuwland, Elke S. Hoendermis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are grown-ups with congenital heart disease willing to participate in an exercise program?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions