Are a healthy diet and physical activity synergistically associated with cognitive functioning in older adults?

Willemke Nijholt, Harriët Jager, M. Visser, Cees van der Schans, Hans Hobbelen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are a healthy diet and physical activity synergistically associated with cognitive functioning in older adults?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions