Arbeidsmarkt quick scan Samenwerking Noord 2013

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds oktober 2011 werken de ICT-afdelingen van een aantal noordelijke (semi-)publieke organisaties samen onder de naam Samenwerking Noord. Gezamenlijk streven zij naar aantrekkelijk werkgeverschap voor ICT-ers in het Noorden en daarmee te anticiperen op (toekomstige) krapte op de ICT-arbeidsmarkt. In opdracht van Samenwerking Noord heeft het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen (KCA) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het ICT-personeel van de deelnemende organisaties. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gemeenschappelijke, actuele en verwachte knelpunten van de organisaties ten aanzien van hun ICT-personeel. Dit inzicht moet een basis bieden om te komen tot concrete samenwerkingsactiviteiten. Het rapport beschrijft de opzet, uitvoering en uitkomsten van het onderzoek
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's36
StatusPublished - 2013

Keywords

  • personeelsbehoefte
  • ictsector

Citeer dit