Applying formal design methods to serious game design: a case study

Vertaalde titel van de bijdrage: Formele design methodes toepassen op serious game design: een casus

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Formele design methodes toepassen op serious game design: een casus: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences