Application of three different coaching strategies through a virtual coach for people with emotional eating: a vignette study

Vertaalde titel van de bijdrage: toepassen van drie verschillende coachingstrategieen voor emotie eters mbv een virtual coach: een vignetten studie

Aranka Dol, Christina Bode, Hugo Velthuijsen, Tatjan van Strien, Lisette van Gemert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'toepassen van drie verschillende coachingstrategieen voor emotie eters mbv een virtual coach: een vignetten studie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology