Application of a dynamic energy budget model to Mytilus edulis (L.)

RJF Van Haren, SALM Kooijman

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

346 Downloads (Pure)
Originele taal-2Undefined
Pagina's (van-tot)119-133
TijdschriftNetherlands journal of sea research
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1993

Keywords

  • mytilus edulis

Citeer dit