Applicability of the Matrixx detector combined with the compass system to detect leaf positioning errors of an elekta beam modulator

Jeremy Godart, Erik.W. Korevaar, D.J.L. Wauben, Ruurd Visser, Aart A. van 't Veld

Onderzoeksoutput: PosterOther research output

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applicability of the Matrixx detector combined with the compass system to detect leaf positioning errors of an elekta beam modulator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences