Andere zorgverdeling ziekenhuizen en eerstelijns zorg: een veranderend zorglandschap in Noordoost-Groningen

Martin Stijnenbosch, Wilma Wolf

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

455 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het zorglandschap In Nederland is momenteel sterk aan het veranderen en dat heeft grote gevolgen voor het vastgoed en voor de locatie waar de zorg in de toekomst zal worden verleend. Zo moeten de zorginstellingen hun vastgoed verrekenen in hun bedrijfsvoering, wat voor die tijd niet het geval was. Tegelijkertijd krijgen de huisartsen steeds meer functies toebedeeld, wat er toe leidt dat zij steeds meer gezamenlijk vanuit centrale praktijken zullen moeten gaan werken, waar ook specialistische kennis en apparatuur aanwezig is.
Om de concurrentiepositie van ziekenhuizen te verbeteren worden steeds meer onderdelen van de ziekenhuiszorg verplaatst naar de eerstelijnszorg. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg (huisartsen).
Originele taal-2Dutch
TitelBarometer Maatschappelijk Vastgoed: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Pagina's179-186
ISBN van geprinte versie978-90-819774-5-6
StatusPublished - 2014

Keywords

  • vastgoed
  • zorginstellingen
  • zorg

Citeer dit