Anatomie, fysiologie en diagnostische overwegingen bij smaak- en reukstoornissen

Harriët Jager-Wittenaar, A. Vissink, A. Visser, F.K.L. Spijkervet, R. Weissenbruch, A. Nieuw Amerongen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de smaak- en de reukperceptie.
De smaakperceptie vindt plaats door smaakpapillen die zout, zuur, zoet, bitter en umami kunnen onderscheiden. Daarnaast kunnen 2.000-4.000 verschillende geuren worden herkend. Veel smaakstoornissen zijn in feite reukstoornissen. Speeksel beïnvloedt de smaakperceptie omdat het fungeert als oplosmiddel voor de smaakstoffen en omdat het de smaakreceptoren beschermt. Daarom leidt een vermindering van de speekselproductie gewoonlijk tot afname van de smaakperceptie, waarbij de concentratie van zinkionen en specifieke eiwitten in speeksel een belangrijke rol spelen. Ook zink- en ijzerdeficiëntie kunnen leiden tot verminderde smaak- en reukperceptie.
Vertaalde titel van de bijdrageAnatomy, physiology and diagnostic considerations of taste and smell disorders
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's34
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
StatusPublished - 2013

Keywords

  • smaakstoornissen
  • reukstoornissen
  • reukzin
  • smaakzin
  • hyposialie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anatomie, fysiologie en diagnostische overwegingen bij smaak- en reukstoornissen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit