An introduction to the first issue of the JEHC: Honors Futures

Albert Pilot, Pierre van Eijl, Annelies Riteco, Marca Wolfensberger, Astrid Fritz, Maarten Hogenstijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 5 mei 2017

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honors programma's

Citeer dit