An exploration of imprisoned fathers' needs in the Netherlands

Simon Venema, Eric Blaauw

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An exploration of imprisoned fathers' needs in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology