An assessment framework of business modelling ontologies to ensure the viability of business models

Austin D'Souza, Nick van Beest, George. B. Huitema, J.C. Wortmann, Hugo Velthuijsen

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

229 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An assessment framework of business modelling ontologies to ensure the viability of business models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science