An analysis of visual functioning and cerebral visual impairments in children with profound intellectual and multiple disabilities

M. Steendam, M. Wallroth, N. Tijmes, A. A. J. van der Putten, Aly Waninge

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An analysis of visual functioning and cerebral visual impairments in children with profound intellectual and multiple disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology