An analysis of the development of home exchange organizations

Vertaalde titel van de bijdrage: Een analyse van de ontwikkeling van home exchange organisaties

Alexander Grit, P.A. Lynch

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een analyse van de ontwikkeling van home exchange organisaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics