An analysis of the development of home exchange organizations

Vertaalde titel van de bijdrage: Een analyse van de ontwikkeling van home exchange organisaties

Alexander Grit, P.A. Lynch

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek draagt bij aan een beter begrip van het fenomeen woningruil, hierbij is gelet op de historische ontwikkeling van
de woningruil, bemiddelingsprocessen, lidmaatschap profielen en de rol van media. Het internet heeft voor een interactiever
proces gezorgd en vergemakkelijkt woningruil kernels die, door de manier waarop ze georganiseerd zijn, een zekere mate van
zelf-organisatie toestaan. Processen van specialisatie en differentiatie veranderen het ‘Woningruil bemiddelings landschap’.
Vertaalde titel van de bijdrageEen analyse van de ontwikkeling van home exchange organisaties
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)19-24
Aantal pagina's6
TijdschriftResearch in hospitality management
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 18 jan. 2017

Keywords

  • gastvrijheid netwerken
  • woningruil kernels
  • toerisme bemiddeling

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een analyse van de ontwikkeling van home exchange organisaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit