An actor-centered institutionalist approach to flexicurity: the example of vocational education and training

Onderzoeksoutput: Discussion paperOther research output

234 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit paper wordt het actor-centered institutionalism model toegepast om onderzoek te kunnen doen naar flexicurity startegieën. Eerst
wordt het actor-centered institutionalism model van Renate Maynt, Frits Scharf en anderen samengevat; daarna wordt geschetst hoe dit
model kan worden gebuikt om t.a.v. de flexicurity onderzoeksagenda onderzoeksvragen aan te scherpen en hypotheses te formuleren. Het
institutionaliseren van de arbeidsmarkt voor arbeidsbemiddelaars wordt hierbij als voorbeeld genomen
Originele taal-2English
UitgeverHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's29
StatusPublished - 2008

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • arbeidswetenschappen
  • sociale zekerheid
  • flexibiliteit
  • sociaal verzekeringsrecht

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An actor-centered institutionalist approach to flexicurity: the example of vocational education and training'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit