Ambulantiseren in de BW: een kans op herstel

Anniek Wester, Charlotte de Heer, Nynke Boonstra

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

461 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ambulantisering is in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel ingezet als onderdeel van de transitie van de AWBZ naar de WMO. In dit artikel wordt, aan de hand van het verhaal van een cliënt in een beschermende woonvorm, beschreven welke kansen ambulantisering biedt in een tijd waarin in de psychiatrie een paradigmashift gaande is. De focus van ziekte en symptoombestrijding wordt
verlegd naar rehabilitatie en herstel. Het focussen op ontwikkeling en mogelijkheden vraagt het nodige lef van de cliënt, en van de professionals die hem begeleiden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's8
TijdschriftRehabilitatie : tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusPublished - 2014

Keywords

  • awbz
  • ambulantisering
  • wmo
  • rehabilitatie

Citeer dit