Alternatives to natural gas: the legal framework on synthetic natural gas and biomethane

Vertaalde titel van de bijdrage: Alternatieven voor aardgas: het juridische kader van synthetisch aardgas en groen gas

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternatieven voor aardgas: het juridische kader van synthetisch aardgas en groen gas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering

Engineering

Material Science