Algemeen werkzame factoren in groepsgerichte opvoedingsondersteuning: ervaring van ouders, vrijwilligers en jeugdprofessionals

Rosanne Spruijt (First author), Annelies Kassenberg, Dorien Petri, Jolanda Tuinstra , Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

272 Downloads (Pure)

Zoekresultaten