Ageing workers in SMEs and the influence on corporate’s internationalization

Tina Zahel, Franz Jozef Gellert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ageing workers in SMEs and the influence on corporate’s internationalization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics