Aerobic exercise increases post-exercise exogenous protein oxidation in healthy young males

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aerobic exercise increases post-exercise exogenous protein oxidation in healthy young males'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences