Advantages of Producing Aromatics from Propene over Ethene Using Zeolite-Based Catalysts

Paresh S. Butolia, Xiaoying Xi, Jozef G.M. Winkelman, Marc C.A. Stuart, Matthijs van Akker, André Heeres, Hero Jan Heeres, Jingxiu Xie

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten