Adorp maakt het Beter: adviezen voor een dorpsvisie

Jannie Rozema, Marielle Bovenhoff

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

328 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de Vereniging Dorpsbelangen Adorp is advies uitgebracht over hoe zij voor Adorp een dorpsvisie kan ontwikkelen. Er zijn adviezen gegeven over het proces om een dorpsvisie tot stand te brengen en over de mogelijke inhoud van de dorpsvisie. Een dorpsvisie wordt door de auteurs gezien als een document waarin de ambities van de dorpsgemeenschap staan verwoord, die langdurig houdbaar zijn. Als hoofdambitie wordt aanbevolen om Adorp te zien als een 'duurzaam dorp met een betrokken en actieve gemeenschap'. De adviezen gaan over de woonomgeving, het wonen, het sociale klimaat, voorzieningen en het organiserend vermogen. Aan de basis van de adviezen lagen interviews met inwoners, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties en een inwonersonderzoek. Van het inwonersonderzoek is een onderzoeksrapport verschenen (Rozema, J. (2013). Adorp 2012. Hoe waarderen inwoners van Adorp hun leefomgeving? Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's82
StatusPublished - 2013

Keywords

  • leefomgeving
  • leefbaarheid
  • dorpsvisie
  • adorp

Citeer dit