ADHD and brain anatomy: what do academic textbooks, used in the Netherlands, tell students?

Sanne te Meerman, Laura Batstra, Justin Freedman, Rink Hoekstra, Hans Grietens

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ADHD and brain anatomy: what do academic textbooks, used in the Netherlands, tell students?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences