Addition-focused EMDR therapy in gambling disorder: a multiple baseline study.

Marja van Minnen, Wiebren Markus, Eric Blaauw

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Addition-focused EMDR therapy in gambling disorder: a multiple baseline study.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology