Adaptieve expertise ontwikkelen in de IT door missiegedreven samenwerking: Casus 4

Onderzoeksoutput: Special issueProfessional

Samenvatting

Voor toekomstige professionals is het belangrijk om Adaptieve Expertise (AE) te ontwikkelen. Dit geldt in het bijzonder voor studenten die gaan werken in de IT, waar technieken zich in een razend tempo ontwikkelen. In de Digital Society Hub (DSH) van de Hanzehogeschool Groningen werken studenten, docent-onderzoekers en bedrijven uit de regio samen aan het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken vragen om innovatieve toepassingen van relatief onbekende technieken; zonder AE van betrokkenen kunnen de vraagstukken niet opgelost worden. Hiermee lijkt de DSH de ideale omgeving om AE te ontwikkelen. Daarom hebben we onderzocht hoe de DSH AE-ontwikkeling bij studenten stimuleert. De resultaten van dat onderzoek illustreren we graag aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
TijdschriftOnderzoek van onderwijs
Volume2023
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 16 okt. 2023

Keywords

  • informatietechnologie
  • samenwerking
  • adaptieve expertise

Citeer dit