Actief ouderschap, herstel en maatschappelijke participatie

P.C. van der Ende, J.T. van Busschbach, Charlotte Wunderink

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

660 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen met psychische aandoeningen zijn vaak niet alleen patiënt/cliënt, maar
ook ouder van kinderen. Het zou voor hulpverleners een tweede natuur moeten
zijn om niet alleen naar de psychische klachten te vragen maar ook naar de rol
als ouder. Dit kan zowel het welzijn van de kinderen als het herstel van de ouder
ten goede komen. Als mensen ondersteuning krijgen om hun ouderrol (weer) op
te pakken, geeft dit vaak structuur, invulling van het dagelijks leven en bevordert
dit het contact met de buitenwereld. De interventie Begeleid Ouderschap
biedt hulpverleners handvatten de ouder te helpen om zijn of haar ouderrol te
versterken. Eventuele partners kunnen hier essentieel aan bijdragen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-12
TijdschriftParticipatie en herstel
Volume2016
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2 okt. 2016

Keywords

  • ouderschap
  • herstel
  • participatie
  • psychiatrie

Citeer dit