Aanwezigheid ganzen op Ameland heeft geen meetbaar effect op opbrengst zonnepark

Lech Bialek, Hans van Weerden, Sandra Bellekom

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

De opbrengst van het zonnepark van Ameland heeft nauwelijks te leiden onder de ganzen die periodiek op Ameland neerstrijken. De vervuiling die zij veroorzaken is ieder jaar met name in april duidelijk zichtbaar maar zorgt amper voor een vermindering van de stroomproductie van het zonnepark. Dat hebben studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen vastgesteld. Mogelijke redenen hiervoor zijn het wegspoelen van de vervuiling door regen of de beperkte oppervlakte die de vervuiling inneemt.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
UitgeverEnTranCe
StatusPublished - 31 jan. 2022

Keywords

  • zonneparken
  • zonnecollectoren
  • ganzen
  • invloed
  • stroomproductie

Citeer dit