Aanpak Versterken organisatiekracht in DEAL – gemeenten

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

216 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van het Woon- en Leefbaarheidsplan van de DEAL - gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) is door het Kenniscentrum NoorderRuimte en Stichting Welzijn & Dienstverlening een aanpak beschreven om de organisatiekracht van inwoners te vergroten. Centraal staat het begrip 'organisatiekracht', gedefinieerd als "de bereidheid en de capaciteit van een groep bewoners die op basis van onderlinge betrokkenheid en gedeelde overtuigingen doelgericht voor het algemene belang aan de slag zijn". Voorgestaan wordt om op straat-, buurt- of wijkniveau inwoners actief burgerschap te stimuleren. De rol van de faciliterende overheid wordt in de aanpak meegenomen. Dit voorstel is besproken in diverse overleggen van het WLP en heeft geleid tot een aangepaste aanpak voor de uitvoering.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - 2015

Keywords

  • leefbaarheid
  • krimp
  • sociale cohesie
  • organisatiekracht
  • burgers

Citeer dit