Aandacht voor verslavingsonderwijs in het mbo, hbo en wo

Eric Blaauw, Rifka Kuijer, Sanne van Dam

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

In de afgelopen jaren is in opleidingen meer aandacht gekomen voor aspecten van verslaving en de behandeling daarvan. Zo bestaan er tegenwoordig opleidingen tot ervaringsdeskundige, een Master in Addiction Medicine (MIAM) voor basisartsen, en een praktijkprogramma bij het NCOI voor mensen werkzaam in de verslavingszorg. Daarnaast bieden diverse hogescholen een minor ‘verslavingskunde’ aan. Tussen het reguliere onderwijs en de praktijk bestaat volgens verschillende auteurs en zorgprofessionals echter nog regelmatig een transferprobleem. Iets wat geleerd wordt in het onderwijs is namelijk niet vanzelf en automatisch overdraagbaar naar de praktijk (Bolhuis, 2003). Leren in de context van de praktijk zou daarbij een ander proces inhouden dan leren in een opleidingscontext (Bolhuis en Simons, 2001). Dit roept de vraag op in hoeverre het onderwijs aansluit bij de behoeften van de verslavingszorg.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-26
Aantal pagina's7
TijdschriftGGzet wetenschappelijk
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mei 2021

Keywords

  • verslavingskunde
  • hoger beroepsonderwijs
  • middelbaar onderwijs
  • verslavingszorg

Citeer dit