Aandacht voor vaders in detentie

Petrick Glasbergen, Frans Frolich

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

Het zoveel mogelijk beperken van de schadelijke gevolgen voor kinderen van wie de vader in detentie zit. Dat is het hoofddoel van gezinsbenadering. Het begon vijf jaar geleden als project in de penitentiaire inrichtingen Leeuwarden en Veenhuizen, maar is inmiddels vast onderdeel van het DJI-aanbod. Dankzij een intensieve samenwerking tussen PI Veenhuizen en de Hanzehogeschool Groningen zijn er forse stappen gezet om de gezinsbenadering naar een hoger niveau te tillen. De bijzondere en succesvolle samenwerking leverde vorig jaar zelfs een internationale prijs op.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenAandacht voor vaders in detentie
OutputmediaDJIZien magazine
StatusPublished - 2023

Keywords

  • vaders
  • kinderen
  • gezinsbenadering
  • detentie

Citeer dit