A viable real estate economy with disruption and blockchain

Vertaalde titel van de bijdrage: Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie & blockchain

Jan Veuger

    Onderzoeksoutput: BookProfessional

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie & blockchain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Economics, Econometrics and Finance