A trip to LA: een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

Merel Hennink, Harm van Lieshout

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

94 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan uit een
fusie tussen twee uitvoeringsorganisaties van het ministerie van ocw: cfi en de
Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Door deze fusie worden mogelijkheden
gecreëerd om de informatievoorziening in het onderwijsdomein te optimaliseren,
beleid en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten, en de integrale
ontsluiting van de door de klant gewenste informatie mogelijk te maken door
verder digitalisering, om zo de rol van ketenpartner verder uit te werken.
Kortom, mogelijkheden om te innoveren en optimaliseren. Voor de komende
jaren heeft duo een hoog ambitieniveau neergelegd in het ondernemingsplan
duo 2010-2015. duo heeft te maken met een vergrijzend werknemersbestand,
met een politiek/maatschappelijk klimaat dat streeft naar een compactere
overheid, en een werkpakket dat kwalitatief goed moet worden uitgevoerd,
maar tevens innovatief moet worden uitgebreid1. Excellente (nieuwe) dienstverlening uitvoeren met minder mensen vraagt een andere manier van werken, waarbij flexibiliteit, effectiviteit en klantgerichtheid erg belangrijk zijn. Dat stelt zowel eisen aan de ontwikkeling van het zittend personeel, als voor de instroom van nieuw personeel. Wat dat laatste betreft wil duo, op zowel kwantitatief als op kwalitatief niveau, meer studenten op hbo-niveau als stagiair en/of afstudeerder binnenhalen.
Originele taal-2Dutch
TitelCo-makership rond Leven Lang Leren in het hbo
RedacteurenHarm van Lieshout
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Arbeid
Pagina's164-191
ISBN van geprinte versie9789079371099
StatusPublished - jan 2012

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • bedrijfsopleidingen
  • hbo
  • hrm
  • flexibiliteit
  • personeelsbeleid
  • scholing

Citeer dit