A scoping review on nutritional intake and nutritional status in people with a major dysvascular lower limb amputation

Aniek M Kolen (First author), Pieter U Dijkstra, Rienk Dijkstra, Harriët Jager-Wittenaar, Jean-Paul P M de Vries, Jan HB Geertzen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A scoping review on nutritional intake and nutritional status in people with a major dysvascular lower limb amputation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry