A prescription trend analysis of methylphenidate: relation to study reports on efficacy

Maruschka Sluiter, Ymkje Anna de Vries, Lotte Koning, Eelko Hak, Jens Bos, Catharina Schuiling-Veninga, Laura Batstra, Jeannette Doornenbal, Peter de Jonge

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A prescription trend analysis of methylphenidate: relation to study reports on efficacy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences