A flexible business model for the ETP Wijster: final report

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

352 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eén van de doelstellingen van het onderzoeksproject Flexiheat is het ontwerpen van innovatieve business modellen die een succesvolle exploitatie van warmtenetten stimuleren door het benutten van flexibiliteit. Binnen Flexiheat is het Energy Transition Park in Wijster met de afvalverbrandingsinstallatie van Attero één van de cases. Het ETP Wijster is op zoek naar een innovatief bedrijfsconcept, waarbij flexibiliteit de nieuwe vorm van waardecreatie is. In deze studie hebben we een flexibel, multi-commodity business model ontworpen en gevalideerd dat het voor Attero en de omliggende industrie op het ETP mogelijk maakt om de flexibiliteit van de industriële processen te benutten en succesvol te exploiteren. De bron van flexibiliteit in dit model is de intelligente integratie van het warmte- en elektriciteitsnet. In plaats van in vaste hoeveelheden warmte en elektriciteit te produceren wordt de productie van deze commodities afhankelijk gemaakt van de prijzen op de verschillende elektriciteitsmarkten (day-head, intraday en onbalansmarkt) en de beschikbare flexibiliteit bij de bedrijven. De bedrijven verhandelen hun flexibiliteit op een intern handelsplatform. Het business model is gevalideerd door middel van een technisch-economisch model dat potentiële winsten berekend. De resultaten tonen aan dat het business model haalbaar is.
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's90
StatusPublished - jun. 2015

Keywords

  • energie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A flexible business model for the ETP Wijster: final report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit