A dramatic and irreversible shift in real estate systems

Jan Veuger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

325 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-314
TijdschriftInternational journal of engineering sciences & research technology
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun. 2018

Keywords

  • vastgoed
  • hoger onderwijs

Citeer dit