2019 12 20 TESE116296 Solar Miles Eindrapport.docx: Herziende eindrapportage Solar Miles

Onderzoeksoutput: Other contributionPopular

Samenvatting

T.b.v. RVO is een samenvatting geschreven van het onderzoeksproject Solar Miles. Dit project betreft deelauto’s die worden opgeladen met zonne-energie. Het doel is een innovatief serviceconcept te ontwikkelen dat gebruikers van deelauto’s motiveert zodanig gebruik te maken van deze auto’s dat inzet van beschikbare zonne-energie en buffering met elektrische auto´s wordt geoptimaliseerd. Het serviceconcept wordt in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkeld.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenSharing electric cars
OutputmediaDocument
UitgeverRijksdienst voor Ondernemerschap
Aantal pagina's25
StatusPublished - 24 jan. 2020

Keywords

  • duurzaamheid
  • mobiliteit
  • elektrisch deelvervoer

Citeer dit