1,3-Dipolar cycloadditions to 5-methoxy-2(5H)-furanone

Erik Keller, Minze T. Rispens, Ben L Feringa, Ben de Lange

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8899-8910
TijdschriftTetrahedron
Volume49
Nummer van het tijdschrift39
DOI's
StatusPublished - 1993

Citeer dit