Projectdetails

Description

Kinderen met motorische problemen (DCD) willen best sporten, maar hebben hier meestal iets meer tijd voor nodig. Daarom wordt er voor deze kinderen vaak extra gymles aangeboden. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de motorische vaardigheden. Dat is op zich prima maar deze kinderen willen ook zelf kunnen kiezen wat en hoe ze deze vaardigheden gaan leren. Juist het geven van de regie over de keuze en inhoud van de vaardigheden zorgt er niet alleen voor dat de motivatie toeneemt, maar ook dat deze kinderen zelfstandig leren sporten. Dat zorgt er bovendien voor dat ze na de ondersteuning ook nieuwe sporten kunnen leren.
In dit project bouwen we voort op de leskaarten voor kinderen met beperkingen (Onbeperkt Sportief, 2016) en op de ervaring die we hebben met de zelfregulatie voor kinderen in het vmbo (Van de Sluis, 2014). In het eerste half jaar gaan we met de kinderen de leskaarten verder digitaliseren naar een app. In deze app kan een kind zelf kiezen welke sportvaardigheid hij wil leren en op welk niveau hij dat wil doen. In het tweede half jaar gaan we de app tijdens de extra gymlessen en als huiswerk testen. We onderzoeken of de kinderen motorisch vaardiger worden en meer zelfregulatie ontwikkelen. Hiermee kijken we of deze aanpak ook echt werkt. Daarnaast gaan we de begeleiders en kinderen interviewen om te bepalen wat zij ervan vonden en welke verbeteringen er nog aangebracht moeten worden. In het laatste half jaar gaan we de aangepaste methode uitproberen in een nieuwe situatie, gaan we scholingsmateriaal ontwikkelen en zorgen dat de methode in Nederland en buitenland verspreid wordt. Op deze manier willen we er voor zorgen dat kinderen met DCD sportvaardiger worden en meer regie krijgen over de sportvaardigheden die ze willen leren.
Korte titelZelfstandig sporten DCD
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1631/03/18

Samenwerkende partners

  • Hanze (hoofd)
  • RUG Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek
  • Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Kenniscentrum Sport