Projectdetails

Description

In dit project zullen de benodigde ontwikkelingen en praktijktests worden uitgevoerd om een nieuw type ‘hybride’ coöperatieve aggregator op te zetten voor het aggregeren van collectieve met lokale decentrale flexibiliteit en collectieve met lokale decentrale duurzame opwek, e.e.a. tussen en binnen twee energiegemeenschappen De projectpartners willen in dit pilotproject aantonen dat het mogelijk kan worden om vanuit een coöperatieve aggregator geautomatiseerd flexibiliteit ontsluiten bij de deelnemende prosumers en bedrijven in meerdere communities en naar meerdere markten in combinatie met een collectieve opwek-opslag faciliteit

Activiteiten: Hanze zal zich richten op de techno-economische aspecten van portfoliomanagement, (sub)pooling en value stacking. Tevens zal Hanze gesprekken met de eindgebruikers faciliteren en voeren voor, tijdens en na het project voor een hogere slagingskans door een gestructureerde sociale inbedding onder (potentiële) deelnemers in de coöperatie.
Korte titelWattFlex
AcroniemWTTFLX
StatusActief
Effectieve start/einddatum15/07/2130/11/24

Samenwerkende partners

 • Hanze
 • Escozon Coöperatie U.A. (hoofd)
 • Energie Coöperatie Endona U.A.
 • Energie Coöperatie Loenen U.A.
 • Translyse B.V.
 • Centurion Battery B.V.
 • Mijndomein Energie en Mobiliteit B.V.
 • OrangeNXT B.V.
 • REpowered B.V.
 • Coöperatie Energie Samen U.A.
 • Coöperatieve vereniging NLD energie U.A.
 • Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.

Keywords

 • wattflex
 • coöperatie
 • aggregator
 • portfolio