Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties.

Project: Research

Projectdetails

Description

Een ambulancehulpverlener moet in staat zijn te adequaat te functioneren in lastige omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt niet goed meewerkt, wanneer er sprake is van opdringerige of zelfs agressieve omstanders, bemoeizuchtige vrienden en familie, of meerdere patiënten en de daaruit voortvloeiende hectiek. Bovendien kan informatie die vanuit een meldkamer doorgegeven wordt aan de ambulancehulpverleners onvolledig of zelfs gedeeltelijk niet in overeenstemming zijn met de situatie ter plekke. In deze omstandigheden is het maken van de juiste behandel- en verwijskeuzes en de uitvoering hiervan, zoals vlotte en adequate diagnostiek en triage extra uitdagend.
Tijdens de basisopleiding en bij- en nascholing worden ambulancehulpverleners geschoold met behulp van een breed aantal educatieve methoden zoals leerboeken, lessen in de klas en oefenpoppen. Zo wordt kennis verkregen van het verpleegkundig handelen en hiermee geoefend. De omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd zijn echter minder goed na te bootsen. Wel worden, vaak grootschalige, oefeningen opgezet in samenwerking met politie en brandweer waarbij lotusslachtoffers worden ingezet. Het realistische karakter van deze oefeningen verhoogt een goede transfer van de opgedane ervaring naar het echte functioneren, maar vereist behoorlijk veel inspanning om te organiseren. Daarom is er behoefte aan meer efficiënte en effectieve manieren om deze ervaring en het bijbehorende leereffect te realiseren.

Om ambulancehulpverleners voor te bereiden op de omstandigheden van hun werk, is het nodig nieuwe methoden en technieken te verkennen, zoals apps, gaming, virtual- en mixed reality. Met name virtual reality biedt de mogelijkheid om de indringendheid van een situatie te ervaren. De partijen binnen de aanvraag stellen zich daarom tot doel om op innovatieve wijze VR ervaringen te ontwerpen zodat ambulancehulpverleners sneller relevante ervaringen kunnen opdoen.
Korte titelVRAMBO
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/02/1931/01/21