Projectdetails

Description

Zorgprofessionals willen graag dat mensen die zorg nodig hebben regie houden over hun eigen leven. Het is belangrijk dat zorgaanbieders daarvoor ruimte en vertrouwen krijgen om mensen daarin op de juiste manier te helpen. Aan de andere kant zijn er de afgelopen jaren steeds meer eisen van gemeenten en financiers bij gekomen. Daardoor moeten zorgaanbieders vaker verantwoording afleggen: er is meer beheersing van buiten de organisatie. Toezicht is belangrijk, maar de control-systemen hebben steeds meer negatieve effecten.
Het spanningsveld tussen toezicht kunnen en moeten houden enerzijds, en het leveren van goede zorg in het hier en nu anderzijds leidt tot een suboptimale situatie tussen beide partijen. Hoe komen ze daar uit? Dat is het onderzoek wat het lectoraat Duurzaam Financieel Management en het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt, beide van de Hanzehogeschool, willen uitvoeren. Gebaseerd op voorgaand en lopend (promotie-)onderzoek, willen we met de partijen zoeken naar oplossingen die ook voor de lange termijn gaan werken. Dus niet afschaffen van regels, terwijl er via de achterkant weer nieuwe bijkomen. Niet vasthouden aan je eigen gelijk, maar samen op zoek naar hoe het wel moet. We maken hiervoor gebruik van de laatste inzichten uit de control-literatuur, kennis over regelgeving en onderzoek naar motivatie.
We gaan dit onderzoek uitvoeren door afrondend promotieonderzoek, waarna we in drie werkplaatsen met zorgaanbieders en gemeenten control-systemen ontwerpen die gedragen worden door beide partijen. Resultaat is echter niet alleen gedragen control-systemen. De methode om daar te komen is het hoofddoel van het onderzoek: we willen juist met name praktische hulpmiddelen ontwikkelen die nodig zijn om zorgaanbieders en kaderstellende partijen te ondersteunen in het ontwerp van control-systemen. Door te zorgen voor de juiste overdrachtstools (in de vorm van een training en een handleiding) kunnen ook andere partijen profiteren van dit onderzoek.

Meer informatie is te vinden op deze website: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/onderzoek/lectoraten/duurzaam-financieel-management/onderzoek/onderzoekslijnen/bureau-crazy-care-happy
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/201/08/24

Keywords

  • controlsysteem
  • bureaucratie
  • healthy aging
  • financiering
  • zorg