TRANS_PLANT: Platform for TRANSition to a PLANT-Based Society

Project: Research

Projectdetails

Description

Het doel van het TRANS_PLANT platform is het ondersteunen en onderzoeken van een levend, groeiend zelforganiserend netwerk, een mycelium, waar innovatieve oplossingsrichtingen voor alternatieve voedselnetwerken worden ontwikkeld en waar meerdere “goede praktijken” naast elkaar ontstaan en tot wasdom komen. Het onderzoek richt zich op het identificeren van factoren die de maatschappelijke impact van het mycelium bepalen. Door zich te richten op kleinschalige initiatieven vormt het TRANS_PLANT platform een belangrijke aanvulling op initiatieven die al in Noord-Nederland gaande zijn en die zich met name richten op “main stream" ontwikkelingen van bestaande agribusiness, zoals bijvoorbeeld het NPG project “Fascinating" en het Nationaal Groeifonds project “Regeneratieve Landbouw” (in ontwikkeling).

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven zijn onder andere de stadsvolkstuin “Toentje” in Groningen waar met vrijwilligers plantaardig voedsel wordt geproduceerd voor voedselbanken, het initiatief “De Groene Winkelkar” die via directe levering boer en consument verbindt, boeren-shops zoals “Meinardi” en “Oudebosch Fruiten”, de Slowfood beweging, maar ook “Community Supported Agriculture” (CSA) zoals bijvoorbeeld “Stichting Lenteland” voor regeneratieve gemeenschapsboerderijen, “Stichting Wij.land” voor natuurinclusieve landbouw en “Eerste Wijk”, een sociaal agrarisch bedrijf voor inclusiviteit.

Het TRANS_PLANT project zaait initiatief voor volgende stappen:
1. Ontwikkeling TRANS_PLANT Platform
2. Opzetten TRANS_PLANT Living Lab
3. Evaluatie TRANS_PLANT Project
4. Ontwikkeling Projectvoorstel TRANS_PLANT_2
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/2231/12/23

Samenwerkende partners

  • Hanze
  • Rijksuniversiteit Groningen (hoofd)
  • NHL Stenden Hogeschool