The GALM effect study: changes in physical activity, health and fitness of sedentary and underactive older adults aged 55-65.

Project: Research

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.